BI, Data Analyst

ניתוח וטיוב נתונים ממאגרי מידע

העולם הטכנולוגי של היום מוגדר כ- Too match information (יותר מידי מידע). אנחנו מוקפים במידע, מידע שאמור לעזור לנו, אבל כמאמר האמרה "מרוב עצים לא רואים את היער", אנחנו מנצלים רק חלק זעיר מהמידע העומד לרשותנו.

מרבית העסקים משקיעים אלפי שקלים בשנה במערכות מידע מחשוביות מתוחכמות. במרבית המקרים היכולת המחשוביות של המערכות הללו וכמות המידע שהם מסוגלים לספק לנו אינו מנוצל כמעט לטובת העסק. הסיבה לכך היא שהדוחות הקיימים בתוכנות הניהול שלכם הם מסורבלים, לא מותאמים לצרכים הספציפיים שלכם ובעיקר דורשים זמן רב לטיפול וארגון, זמן שאין לנו.

יצירת KPI ו- Dashboards עבור החברה בתהליך ניתוח נתונים מתוך מאגרי המידע של העסק תוך אפיון צרכי העסק ויצירת, על בסיס מערכת המחשוב הקיימת בעסק, דוחות פשוטים, נגישים וברורים, המותאמים בדיוק לצרכי ולדרישות שלכם, כך שתוכלו לרתום את המידע והמסקנות מהם לטובת העסק שלכם.

כל הדוחות שאנחנו מפיקים מותאמים אישית לפי צרכיך, כך שתוכל לראות אותם בעיתוי ובתדירות הנוחים לך, בקליק אחד.

להלן מספר אפשרויות לדוחות:

  1. תחזיות כספיות: צפי רווח חודשי או שנתי, צפי הוצאות, קניות וחומרי גלם, הכנת תקציב שנתי
  2. תזרים מזומנים: דוחות תזרים מזומנים עתידיים לניהול תשלומים ותקבולים, תאריכי הוצאת צ'קים וניהול חשבונות הבנק של העסק
  3. דוחות פיננסיים: ניתוחי הכנסות והוצאות, ניתוחי רווחיות ועלויות, ניתוח הוצאות תפעול ומימון, תמחור של המוצרים או של התפריט
  4. ניתוחי לקוחות – ניתוח הלקוחות לפי קהלי יעד, אופי הרכישה לפי סוג קהל יעד, רווחיות לפי לקוחות, מאפיינים סוציו-דמוגרפיים של הלקוחות
  5. מלאי – ניתוחי הזמנות ורכש, מלאי מת, תכנון מלאי לפי חגים ועונתיות
  6. שיווק ופרסום – ניתוח יעילות ערוצי פרסום, ניתוח מסרים פרסומיים, יצירת תקציב פרסום ושיווק ופריסת מדיה