QA-מרצה ומנהל פרויקטים

מרצה בתחומי ה- QA ומנהל פרוייקטים של בקרת איכות QA לפרויקטים של תוכנה WEB ו- Mobile  במהלך תהליך הפיתוח או לפני יציאה לשוק או עלייה לאוויר...קרא עוד

 

BI, Data Analyst

האם אתם מנצלים את מאגרי המידע הקיימים אצלכם בחברה ? מתי בפעם האחרונה ניצלתם את האפשרויות של הדוחות הקיימים בתוכנת הניהול שלכם? מתי לאחרונה קיבלתם החלטה עסקית חשובה תוך התבססות על הנתונים הנמצאים במאגרי המידע שלכם ועל דוחות העסק שלכם?  קרא עוד

תקנות הגנת הפרטיות ו- GDPR

תקנות הגנת הפרטיות בישראל ו- GDPR באירופה, מבקשות להגן על האנשים שמידע אודותיהם קיים במאגר המידע של החברה מפני חשיפה, שימוש או העתקה, על ידי גורמים שאינם מורשים קרא עוד

תקני ISO 9001,ISO 27001, HACCP

תקני ISO הינם סדרת תקנים בינלאומיים לניהול איכות במגוון תחומים החשובים לארגון. התקנים מבוססים על תפיסת ביצוע פעולות ונהלי עבודה המאפשרים יצירת ארגון בעל תפיסת איכות ללקוחותיו, ספקיו ועובדיו תוך "שיפור מתמיד"... קרא עוד