ניתוח מידע ממאגרי מידע של החברה

בעולם של היום, לכל עסק יש תוכנת ניהול. זו יכולה להיות תוכנת קופה, תוכנת ניהול חשבונות, ERP, CRM ועוד. בעסק שלכם נאגר מידע רב באופן שוטף אודות לקוחות, ספקים, מכירות, מלאי, רווחיות, תפוקת עובדים ועוד מידע מגוון נוסף.

האם אתם מנצלים את כל המידע הזה לתועלת העסק שלכם?

למשל, אתם יכולים להכיר טוב יותר את הלקוחות שלכם, לדעת אילו מוצרים הם קונים, באיזו תכיפות, מתי, קנייה ממוצעת שלהם ועוד. אתם יכולים להכיר טוב יותר את פעולת העסק שלכם, לבחון את הרווחיות שלו לפי מוצרים ולפי ספקים, להגדיל תפוקה של אנשי מכירות ועובדי ייצור, לשפר את ניהול המלאי, לנתח מגמות הכנסות והוצאות, לעקוב אחרי תזרים המזומנים, לבחון את יעילות התפוקה שלכם ועוד ועוד.

כל המידע הזה כבר קיים אצלכם בעסק. כל מה שנותר הוא להשתמש בו לטובתכם.

לניתוח ויישום המידע במאגרי המידע שלכם אנחנו משתמשים במספר מתודולוגיות:

  1. BI – Business Intelligence
  2. אופטימיזציה עסקית בשיטות מתמטיות
  3. מודלים של פיתוח עסקי
  4. ניהול רזה

להלן פירוט של שיטות העבודה שלנו

Business Intelligence

אנליסט BI משתמש במערך כלים ומנועים המאפשרים למקבל ההחלטה לאגד את המידע הדרוש לו על מנת להתמודד עם מצבים משתנים ותהליכי ניהול הדורשים תגובות והחלטות נכונות ומהירות לשוק דינמי.
מערכות בינה עסקית מפיקות מידע משמעותי מבחינה עסקית מתוך מכלול הנתונים בארגון.
באמצעות BI ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול של ארגון, ליצור דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות. ה-BI מספקת מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות העסקית.
הצורך ב-BI נגרם מהגידול או ה"שיטפון" בנתונים, אשר מקשה על הבנת הנתונים בדרך חלופית ידנית, ללא כלים לאישוש והבטחת אמינות של המסקנות.

ה- BI מאפשר זמינות ונגישות למידע הקיים בארגון וממקורות חיצוניים לו  ומאפשר להציג את המידע באופן היעיל והנוח ביותר לטובת קבלת החלטות על ידי מנהלי החברה.

אופטימיזציה עסקית בשיטות מתמטיות

בעולם של היום כל חברה פועלת בסביבה תחרותית, משתנה במהירות ומתמודדת מול משתנים רבים במקביל. לצורך קבלת החלטות נכונות בסביבת אי וודאות זו לא מספיק יותר להתבסס על טכניקות קבלת החלטות מסורתית שאינן מסוגלות להכיל את מגוון המידע והמשתנים מולן עומדת החברה.
שימוש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לניתוח וקבלת החלטות מאפשר לנו לנתח החלטות במהירות וביעילות, תוך התמודדות עם מספר רב של פרמטרים בו זמנית והגדלת ההסתברות לקבלת החלטות נכונות.

שיטת העבודה של אלסר מבוססת על ייצוג החברה באמצעות פונקציה מתמטית. כאשר המטרה המרכזית היא מציאת ערכים אופטימאליים (מיטיבים) עבור החברה תחת אילוצים נתונים, כגון: תקציב, כוח אדם, רגולציה ועוד. השיטה מאפשרת שימוש במגוון טכניקות ותוכנות מתמטיות וסטטיסטיות לצורך ניתוח החברה, הסביבה העסקית שלה, בחינת האפשרויות העומדות מולה ולבסוף, קבלת החלטות בהסתברות גבוהה של הצלחה.

לייצוג העסק כפונקציה מספר יתרונות:

1. יכולת ניתוח מספר רב של פרמטרים בו זמנית.

2. שימוש טכניקות ותוכנות מתמטיות וסטטיסטיות למיכסום רווחי העסק והשגת יעילות מכסימלית.

3. ניתוח קשרי הגומלין (מתאם) בין פרמטרים והשפעתן על הכנסות העסק ורווחיותו.

4. קבלת תוצאות במהירות ויעילות.

ליישום הממצאים אנו משתמשים במתודולוגיית ניהול רזה (Lean Management) המתרכזת בהקטנת הבזבוז ואספקת ערך מוסף ללקוח. כלי העבודה של הייצור הרזה כוללים שיפור מתמיד של תהליכים (Kaizen), ייצור לפי דרישה (Pull) ומניעת טעויות.

פיתוח עסקי

המטרה המרכזית של הפיתוח העסקי היא לפתח נישות חדשות, הרחבת סל המוצרים, גיוס לקוחות חדשים ובעיקר להיות תמיד צעד אחד קדימה מהמתחרים. הכיוון בו מבוצע הפיתוח העסקי מבוסס על האסטרטגיה כפי שנקבעה על ידי הנהלת החברה או על ידי היזם, במקרה של יישום רעיון עסקי או מוצר חדש.

חברת אלסר מתמחה בפיתוח עסקי על בסיס מודלים מתמטיים מגוונים המשמשים לניתוח החברה והסביבה העסקית בה היא פועלת, ניתוח המתחרים והלקוחות.

פיתוח עסקי מבוסס על מודל של ארבעה שלבים:

1. מחקר ראשוני – על השוק, יכולות החברה, הטכנולוגיה והרגולציה הנדרשת

2. פיתוח קונפסט – פיתוח אב טיפוס, פורמולציה והתאמת המוצר

3. תוכנית השקעה – בחינת המשאבים הנדרשים על מנת ליישם את הרעיון או הכיוון העסקי

4. יצירת מודל עסקי – תוכנית להפיכת המוצר או הכיוון העסקי להכנסות וההוצאות השוטפות הנדרשות לשם כך לצורך קבלת החלטות.

קיימים מספר מודלים לבחינת רעיונות או כיוונים עסקיים:

1. מודל חמשת הכוחות של פורטר

2. מודל המבוסס על תוחלת (E), עץ החלטות וניתוח רגישות לקבלת החלטה אופטימאלי

3. מודל S.W.O.T משופר הכולל U.S.P 4

4. מודל R.A.M.P

התוצאה הסופית של השלב הראשון בתהליך הפיתוח העסקי היא Go – No Go , קבלת החלטה האם להתחיל להשקיע בפרויקט וליישמו בפועל. השלב השני בפיתוח העסקי היא ליצור תוכנית עבודה המבוססת על יעדים ומשימות לצורך מימוש הפרויקט. השלב השלישי הוא ניהול הפרויקט של יישום תוכנית העבודה בפועל, כאשר במקביל עלינו ליישם מודלים של קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, לאור מידע חדש שמתגלה במהלך היישום של הפרויקט.

ניהול רזה

המתודולוגיה של הניהול הרזה רואה בכל פעילויות החברה במבט כולל במטרה להסיר כל דבר שאינו מוסיף ערך לפעילות החברה.
התפיסה של הניהול הרזה מבוססת על ארבעה עקרונות בסיס:

1. לספק בדיוק את מה שהלקוח צריך, הכין שהוא צריך, מתי שהוא צריך ובאיכות שהוא צריך.
2. להסיר כל דבר שאינו מוסיף ערך לחברה. בזבוז, מגוון, נוקשות.
3. מיקוד על שיפור ביצועים, תפעול וניהול
4. גישת "בדיוק בזמן"

מטרת החשיבה הרזה היא להכניס את הארגון לספירלה של שיפור מתמיד וחתירה לשלמות, תוך סילוק המכשולים והסתייעות בקאטה.
הקאטה היא מעגל שבו 4 צעדים, שבאמצעותם מפתחים העובד, או הצוות, את הפתרון למכשול. מעגל זה נקרא PDCA wheel.

Plan – תכנון. בשלב זה מזהים את המכשול, משרטטים את התהליך בו הוא נמצא ומאתרים את אלמנט הבזבוז. לאחר מכן מציעים ושוקלים חלופות, מגיעים לפתרון אפשרי ומתעדים אותו.
Do – מבצעים את הנדרש לפתרון.
Check – מפעילים את התהליך החדש ומודדים אותו ביחס לתהליך המקורי.
Act – אישור ותיעוד התהליך החדש והכנסתו באמצעות מערכת ניהול השינויים. לחליפין, לא מאשרים וחוזרים לצעד Plan לתכנון פתרון אחר.

שיטת החשיבה הרזה מתבססת על ארבע חוקים:

חוק 1 – הגדר בבהירות את כל הפעולות סטנדרטיזציה של עבודה

• תוכן (מה מבוצע?)
• סדר פעולות ( באיזה סדר?)
• תזמון (כמה זמן זה צריך לקחת?)
• תוצאה (לאילו תוצאות ברורות ומדידות אנו מצפים?)

חוק 2 – הגדר בבהירות את כל הקשרים לכל לקוח ולכל ספק ללא דו משמעיות

• ישירות (ללא מתווכים באמצע)
• תשובות של כן או לא (בלי אולי)

חוק 3 – הגדר בבהירות את כל הנתיבים ארגן לצורך זרימה רציפה ובלתי מופרעת

• פשוט (עם כמה שפחות צעדים ואנשים)
• צעדים ישירים להשגת הדרישה או השירות

חוק 4 – שיפור מתמשך (Kaizen) פתח מנהיגים היכולים להפעיל את המתודה המדעית לשיפור כל דבר

• מענה ישיר לכל בעיה שעולה
• על ידי אלו המבצעים את העבודה – קרוב ביותר שניתן לבעיה
• מתי שניתן, התחל כניסוי
• מגובה על ידי מנטור

השירותים שלנו

1. פיתוח עסקי ובדיקות היתכנות להקמת עסק או לכניסה לתחום חדש

2. אנליסט עסקי – הערכות שווי לרכישה או מכירה של עסקים

3. תחזיות פיננסיות של הכנסות, הוצאות ורווחיות

4. בניית תוכניות השקעה – הערכת ההשקעה הנדרשת להקמת עסק, רכישת עסק או כניסה לתחום חדש

5. הגדלת הרווחיות של העסק – הגדלת הכנסות, התייעלות והקטנת הוצאות

6. מודיעין עסקי – איסוף מידע ממתחרים, לקוחות, ספקים. ניתוחי שוק בארץ ובחו"ל

7. ניתוחי לקוחות – יצירת מאפייני לקוחות, התנהגות רכישה, הגדלת הרכישה הממוצעת, הערכת ביקוש למוצר, בניית פרופילים של  לקוחות פוטנציאליים

8. בחינת יעילות, תהליכי ייצור וקווי מוצרים – ניתוח תפוקת קווי ייצור, הגדלת התפוקה הממוצעת של עובדים, בחינה וייעול שרשרת אספקה, בניית תבניות מלאי ורכש

9. לאחר סיום עבודת הניתוח אנחנו לא משאירים אתכם לבד. ליווי העסק שלך לצורך יישום המסקנות וההמלצות שעלו במסגרת     העבודה שלנו.