Lean – ניהול רזה

ניהול רזה

המתודולוגיה של הניהול הרזה רואה בכל פעילויות החברה במבט כולל במטרה להסיר כל דבר שאינו מוסיף ערך לפעילות החברה.
התפיסה של הניהול הרזה מבוססת על ארבעה עקרונות בסיס:

1. לספק בדיוק את מה שהלקוח צריך, הכין שהוא צריך, מתי שהוא צריך ובאיכות שהוא צריך.
2. להסיר כל דבר שאינו מוסיף ערך לחברה. בזבוז, מגוון, נוקשות.
3. מיקוד על שיפור ביצועים, תפעול וניהול
4. גישת "בדיוק בזמן"

מטרת החשיבה הרזה היא להכניס את הארגון לספירלה של שיפור מתמיד וחתירה לשלמות, תוך סילוק המכשולים והסתייעות בקאטה.
הקאטה היא מעגל שבו 4 צעדים, שבאמצעותם מפתחים העובד, או הצוות, את הפתרון למכשול. מעגל זה נקרא PDCA wheel.

Plan – תכנון. בשלב זה מזהים את המכשול, משרטטים את התהליך בו הוא נמצא ומאתרים את אלמנט הבזבוז. לאחר מכן מציעים ושוקלים חלופות, מגיעים לפתרון אפשרי ומתעדים אותו.
Do – מבצעים את הנדרש לפתרון.
Check – מפעילים את התהליך החדש ומודדים אותו ביחס לתהליך המקורי.
Act – אישור ותיעוד התהליך החדש והכנסתו באמצעות מערכת ניהול השינויים. לחליפין, לא מאשרים וחוזרים לצעד Plan לתכנון פתרון אחר.

שיטת החשיבה הרזה מתבססת על ארבע חוקים:

חוק 1 – הגדר בבהירות את כל הפעולות סטנדרטיזציה של עבודה

• תוכן (מה מבוצע?)
• סדר פעולות ( באיזה סדר?)
• תזמון (כמה זמן זה צריך לקחת?)
• תוצאה (לאילו תוצאות ברורות ומדידות אנו מצפים?)

חוק 2 – הגדר בבהירות את כל הקשרים לכל לקוח ולכל ספק ללא דו משמעיות

• ישירות (ללא מתווכים באמצע)
• תשובות של כן או לא (בלי אולי)

חוק 3 – הגדר בבהירות את כל הנתיבים ארגן לצורך זרימה רציפה ובלתי מופרעת

• פשוט (עם כמה שפחות צעדים ואנשים)
• צעדים ישירים להשגת הדרישה או השירות

חוק 4 – שיפור מתמשך (Kaizen) פתח מנהיגים היכולים להפעיל את המתודה המדעית לשיפור כל דבר

• מענה ישיר לכל בעיה שעולה
• על ידי אלו המבצעים את העבודה – קרוב ביותר שניתן לבעיה
• מתי שניתן, התחל כניסוי
• מגובה על ידי מנטור